Om oss

Tillsammans skapar vi en hållbar kyrka

hallbar_linkimage_big

Genom webbplatsen Hållbar kyrka vill vi synliggöra och sammanföra initiativ och material kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor inom Sveriges kristna råds medlemskyrkor och närstående organisationer.

Vår vision: Alla kristna församlingar i Sverige arbetar medvetet med att leva och verka långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist.

Följande organisationer och samfund är samarbetspartners i Hållbar kyrka, länkade i bokstavsordning:
Diakonia
Equmenia

Equmeniakyrkan
Frälsningsarmén
Kristna Fredsrörelsen
Studieförbundet Bilda
Sensus Studieförbund

Svenska kyrkan och Svenska kyrkans internationella arbete
Sveriges kristna råd

Vill ditt samfund eller organisation finnas med i Hållbar kyrka?
Ta kontakt med Elisabeth Korswing, elisabeth.korswing@skr.org