Initiativ för en hållbar kyrka

Här samlar vi material för reflektion, inspiration, samtal och handling kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor.

Hållbar kyrka

är ett samarbete mellan samfund, studieförbund och kyrkliga organisationer med visionen att alla kristna församlingar i Sverige arbetar medvetet med att leva och verka långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist.

Läs mer om oss

Vi som är en del av hållbar kyrka är...